Krachtig in buurt en recreatie

 AED Nieuws

     

Update februari 2023

Ook in 2023 willen we weer cursussen organiseren samen met het Rode Kruis. Omdat we van de Gemeente een eenmalige subsidie hebben ontvangen kunnen we de kosten voor deelnemers laag houden.

Profiteer hiervan en zorg dat je altijd kunt helpen in een noodsituatie. Neem jouw buurvrouw/ buurman, vriend/ vriendin, broer/ zus mee naar de cursus.

Je kunt je opgeven voor een basiscursus reanimatie en gebruik AED, totale cursusduur ongeveer 2,5 à 3 uur, op één van de volgende dagen;
Maandagmiddag 22 mei
Maandagavond 22 mei
Maandagmiddag 12 juni
Maandagavond 12 juni

In september/ oktober willen we de herhalingscursus organiseren.
Kosten voor leden € 7,50 per persoon.
Kosten voor niet-leden € 12,50 per persoon.

 

 Update oktober 2022

GRATIS HERHALINGSCURSUS VOOR BURGERHULPVERLENERS

Als je als burgerhulpverlener bent aangemeld bij het oproepsysteem “HartslagNu”, dan kun je je voor een gratis herhalingscursus aanmelden.

De gemeente Putten heeft dit jaar toegezegd om de cursus weer te bekostigen voor de burgerhulpverleners binnen de gemeente Putten.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Mocht je nog willen deelnemen en heb je je nog niet opgegeven doe dit dan spoedig.

Op de volgende data zijn mogelijk nog enkele plekken beschikbaar voor de herhaling:

Maandag 3 oktober         19:00 uur – 21:00 uur

Maandag 17 oktober        19:00 uur – 21:00 uur

Dinsdag 18 oktober          19:00 uur – 21:00 uur

Maandag 24 oktober       19:00 uur  – 21:00 uur

Dinsdag 25 oktober         19:00 uur – 21:00 uur

Woensdag 26 oktober    19:00 uur – 21:00 uur

Je voorkeur kun je doorgeven aan Jan Maase, docent van de cursus. Zijn mailadres is:  j.maase@hetnet.nl

De cursus zal plaatsvinden op de volgende locatie:

EHBO Consulent Maase, Sprielderweg 10, 3881 PA Putten 

______________________________________________

 Basiscursus Reanimatie en AED

Op 6 april 2022 was er weer een basiscursus reanimatie en AED. Een aantal foto’s zijn iets bewerkt vanwege de privacy van de deelnemers.

Reanimeren, de AED, de stabiele zijligging, alles werd geoefend. De deelnemers hebben zo te zien goed hun best gedaan.

                                 

                                    

 

Update maart 2022:

Nieuwe basiscursus reanimatie en gebruik AED staan gepland op:

Woensdagmiddag en avond 6 april 2022

De kosten van deelname aan de cursus zijn: voor leden van de buurtvereniging € 7,50 en voor niet leden € 12,50.

Dankzij een aantal ontvangen bedragen kunnen we ook voor cursussen de prijzen zeer laag houden. Hennie Rook coördineert de basiscursus.

Voor aanmelden of meer informatie mail dan naar:
 buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Mocht je op 6 april echt niet kunnen, meldt dat dan ook. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we misschien nog een avond organiseren op een later tijdstip.

 

Update december 2021:

Vanwege de Corona maatregelen zijn de AED cursussen afgelast. Omdat het ‘s avonds niet meer kon wilden we deze naar overdag verplaatsen. Helaas waren er overdag te weinig deelnemers beschikbaar. We hopen dat er in het voorjaar van 2022 meer mogelijkheden zijn. Houden u op de hoogte via deze website.

 Update oktober 2021:

* REANIMATIE/ AED

De hercertificeringsavonden zijn geweest op 19 augustus en 2 september jl. Bijna alle deelnemers hebben hun certificaat weer voor 2 jaar verlengd gekregen.
Omdat wij het belangrijk vinden dat nog meer mensen in Krachtighuizen in noodsituaties kunnen optreden willen we jullie de gelegenheid geven aan een basiscursus reanimatie en gebruik AED deel te nemen op woensdagavond 17 november a.s.
De kosten van deelname aan de cursus zijn: voor leden van de buurtvereniging
€ 7,50 en voor niet leden € 12,50.
Dankzij een aantal ontvangen bedragen  kunnen we voor deze avond de prijzen zeer laag houden.
Hennie Rook coördineert de avond.

Voor informatie en/of aanmelden  graag mailen naar buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

__________________________________________________________________

Update augustus 2021:

* De hercertificeringscursussen starten op donderdag, 19 augustus en 2 september a.s. en deze vinden plaats in ons buurthuis aan de Oude Prinsenweg 6 C.
De kosten van deelname aan de cursus hercertificering zijn, dankzij de deelname aan “Zomer in Gelderland” voor de deelnemers € 17,50. In plaats van € 25,-. Voor leden van de buurtvereniging zijn de kosten € 15,-.

Daarnaast willen we, bij voldoende animo, ook weer een basiscursus AED starten in het najaar. We weten nog niet precies wanneer en wat de kosten daarvan zullen zijn, maar sowieso gaan we ook deze cursus subsidiëren.
Hennie Rook organiseert de avonden en meer informatie krijg je door
te  mailen naar buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

 

Update 1 juli:

* Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 juli werd er aangegeven dat degene die 2 jaar geleden bij onze buurtvereniging de reanimatie/AED cursus hebben gevolgd bericht hebben ontvangen over het verlopen van hun certificaat (komend najaar)

 * Wij verzoeken u vriendelijk om even te wachten met individueel aanmelden bij het Rode Kruis.

 *  De buurtvereniging is op dit moment bezig om herhalingsavonden te organiseren en om uit te zoeken wat de kosten hiervoor zijn. Er is op dit moment contact met een instructeur en een aantal zaken moeten nog worden uitgezocht.

 

Wat is al wel bekend:

De kosten voor de herhalingsavond: wij hopen door onze deelname aan  Zomer in Gelderland (11 augustus) een mooi bedrag te verdienen, daarnaast zal de buurtvereniging een gedeelte voor haar rekening nemen. Ook vragen wij een bijdrage van degene die de herhalingscursus willen doen.

Voor de leden van onze  buurtvereniging komt er een korting. Deze korting geldt ook voor nieuwe leden.

 Op dit moment zijn er 2 data bekend waarop de herhaling zal worden gegeven t.w.: donderdag 19 augustus en donderdag 2 september.

Mogelijk worden hier nog meer data aan toegevoegd.

Hoe u zich kunt aanmelden, welke kosten er aan zijn verbonden: hierover volgt binnenkort meer info (op deze website of via een Nieuwsbrief)

 

 Serious Request 2018

Tijdens Serious Request (december 2018) konden verenigingen zich inschrijven voor een AED met reanimatiecursus en daar hebben wij gelijk op ingespeeld.

Wij werden geselecteerd en inmiddels hangt er sinds afgelopen september (2019) een AED aan ons buurtgebouw en heben 26 buurtbewoners meegedaan aan de cursus.

In het najaar van 2020 is er contact geweest met het Rode Kruis over evt. herhalingscursussen. Vanwege de Coronamaatregelen staat dit nu stil.

Zodra er nieuws is hoort u het van ons via de website of Nieuwsbrief