Krachtig in buurt en recreatie

Contact met bestuur:

Wilt u iets bespreken met het bestuur of dient een zaak te worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk een week voor de bestuursvergadering schriftelijk in te dienen via de algemene e-mail van de buurtvereniging:

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Het bestuur zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen waarna u een terugkoppeling krijgt.

Data bestuursvergaderingen 2024 (onder voorbehoud):

29 januari

25 maart

27 mei

29 juli

30 september

25 november

 _____________________________________________________________________

Ons bestuur + de bestuurstaken:

Voorzitter: m.i.v. april 2024 VACATURE
Edith van Hoek

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Voorzitter is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de vereniging.

Ze doet een gedeelte van de de PR en  maakt de nieuwsbrief /nieuwsflits, heeft contact met drukker, stelt samen met secretaris brieven op naar bijvoorbeeld Gemeente of andere instellingen. 

 

Secretaris: m.i.v. april 2024 VACATURE

Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Secretaris behandelt alle inkomende en uitgaande correspondentie zowel telefonisch,
schriftelijk, via mail of whatsapp. Maakt agenda en notulen van alle vergaderingen, doet het abonnementenbeheer, functionaris AVG, toegangsbeheer.

 

Penningmeester: m.i.v. april 2024 VACATURE

Ad interim Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Penningmeester doet alles wat met de financiën van de vereniging te maken heeft, o.a. inkomende- en uitgaande betalingen, contributie, donaties, bankafschriften, boekhouding, jaarcijfers, kas/pin betalingen.

 

Algemeen bestuurslid: m.i.v. april 2024 VACATURE

Verwerken kassabonnen in de cloud,PR in alle sociale media: Facebook, twitter en Instagram, maakt flyers/aankondigen en andere uitingen die op papier verspreid worden. Daarnaast doet ze een  deel van de boekhouding (ter ondersteuning penningmeester)

 

Algemeen bestuurslid:

Cor van Rouwendaal:

Kleine reparaties en kluscoordinatie, contactpersoon klootschieten.