Krachtig in buurt en recreatie

Contact met bestuur:

Wilt u iets bespreken met het bestuur of dient een zaak te worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk een week voor de bestuursvergadering schriftelijk in te dienen via de algemene e-mail van de buurtvereniging:

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Het bestuur zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen waarna u een terugkoppeling krijgt.

Data bestuursvergaderingen (onder voorbehoud):

29 mei

31 juli

25 september

27 november

 _____________________________________________________________________

Ons bestuur + de bestuurstaken:

Voorzitter:
Edith van Hoek

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Voorzitter is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de vereniging.

Ze doet een gedeelte van de de PR en  maakt de nieuwsbrief /nieuwsflits, heeft contact met drukker, stelt samen met secretaris brieven op naar bijvoorbeeld Gemeente of andere instellingen. 

 

Secretaris:

Henk van Woerden

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Secretaris behandelt alle inkomende en uitgaande correspondentie zowel telefonisch,
schriftelijk, via mail of whatsapp. Maakt agenda en notulen van alle vergaderingen, doet het abonnementenbeheer, functionaris AVG, toegangsbeheer.

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Penningmeester:

Henk Helsdingen

buurthuiskrachtighuizen@gmail.com

Penningmeester doet alles wat met de financiën van de vereniging te maken heeft, o.a. inkomende- en uitgaande betalingen, contributie, donaties, bankafschriften, boekhouding, jaarcijfers, kas/pin betalingen.

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Algemeen bestuurslid:

Miranda Haverlag:

Verwerken kassabonnen in de cloud,PR in alle sociale media: Facebook, twitter en Instagram, maakt flyers/aankondigen en andere uitingen die op papier verspreid worden. Daarnaast doet ze een  deel van de boekhouding (ter ondersteuning penningmeester)

De voorzitter is mede verantwoordelijk.

 

Algemeen bestuurslid:

Cor van Rouwendaal:

Kleine reparaties en kluscoordinatie,contactpersoon klootschieten en stagiair bar

De voorzitter is mede verantwoordelijk.