Krachtig in buurt en recreatie

Welke vrijwilligerstaken worden er naast de bestuurstaken gedaan:

– Klussen in- en om het buurthuis
– Schoonmaken van het buurthuis, elke week
– Paar keer per jaar extra grote schoonmaak buurthuis
– Onderhoud machines
– Lege flessen/ plastic inleveren
– Inkoop t.b.v. Bingo
– Inpakken en klaarmaken prijzen Bingo
– Klaarmaken zaal voor activiteiten, zoals kaarten, darts, biljart, bingo, sporten, enz.
– bardienst
– Keukendienst
– Bemensing van alle activiteiten op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
– Inrichting buurthuis met de seizoenen mee
– Vergaderingen en overleggen
– Websitebeheer

 

Vaste vrijwilligers:

Hennie Rook (contactpersoon bewegen/ontspannen, AED en schoonmaakrooster)

Henk van Woerden (contactpersoon bingo/contactpersoon klaverjassen)

Monika den Herder(bingomaster)

Henk Helsdingen (bar)

Joke van Woerden (bar)

Miep Helsdingen (bar)

Edith van Hoek (bar /reserve bingomaster)

Jan Geurts (bar, verkeersregelaar bij grote evenementen)

Carla Schipper ( diverse taken)

Yvonne, Tinie, Corrie, Joke, Hennie en Edith (schoonmaaktaken)