NIEUWS 2024

Presentatie actieplan verkeer Krachtighuizen op 29 januari 2024

Op 18 mei 2022 heeft een wijkavond in ons buurthuis plaatsgevonden
met B & W. Veel van de aangevoerde problemen waren terug te
voeren op ervaren verkeers(on)veiligheid. Naar aanleiding daarvan is
door B & W voorgesteld om een werkgroep te formeren bestaande uit
de inwoners van Krachtighuizen en ambtenaren van de gemeente.
Deze werkgroep heeft een aantal knelpunten in kaart gebracht en
daartoe ook voorstellen besproken met de ambtenaren. Niet alles is
gehonoreerd, maar op maandag, 29 januari van 19.30 uur tot 20.30
uur organiseren we in het Buurthuis een bewonersavond om de
wethouder Sander van Nieuwenhuizen de gelegenheid te geven om
het resultaat van deze inspanningen te presenteren. In verband met
de beschikbare ruimte wordt het zeer op prijs gesteld als u zich
aanmeldt via Whats-app: 06-42467041 of
buurthuiskrachtighuizen@gmail.com
Iedereen is van harte welkom.

 

Op maandag 15 januari 2024 om 20.00 uur organiseren we een
Bijzondere Algemene Leden Vergadering.

Zoals jullie gelezen hebben in de vorige nieuwsbrief zijn er 4
bestuursleden, Henk, Suzanne, Miranda en Edith, die aftreden
in de komende tijd.
Om jullie duidelijk te maken wat de, niet geringe, consequenties zijn
als er geen nieuwe bestuursleden gevonden worden, zullen we één en
ander uitleggen.
We hopen natuurlijk van ganser harte dat het zover niet komt en dat
er vanuit de leden tenminste 2 bestuursleden opstaan die zich bij Cor
gaan voegen zodat het bestuur, minimaal 3 personen, van onze
Buurtvereniging weer compleet is.
De Buurtvereniging is het zo waard om door te gaan met alle
recreatieve activiteiten en maatschappelijke doelen; zij vervult zonder
twijfel een bijzondere taak binnen Krachtighuizen en omstreken.
Dus beste leden, ik roep jullie op na te denken over het voortbestaan
van de Buurtvereniging en over je kandidatuur voor het invullen van
de vacatures VOORZITTER, SECRETARIS EN PENNINGMEESTER.
Hebben jullie vragen of willen jullie meer informatie?
We zijn altijd bereid om één en ander in een persoonlijk gesprek toe
te lichten.
Je kunt ons bereiken via de mail buurthuiskrachtighuizen@gmail.com
of via de telefoon 06 42 46 70 41.
ZORG VOOR HET VOORTBESTAAN VAN DE BUURTVERENIGING
EN MELD JE AAN !!!!!

 

 

Nieuwjaarsreceptie

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie
op zaterdag 6 januari 2024.
Jullie zijn welkom in het buurthuis van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie en/ of een borrel gaan we proosten op het nieuwe jaar en is er gelegenheid elkaar alle goeds te wensen.

Wij zorgen voor wat lekkers erbij.
Jullie ontvangen allemaal 2 muntjes voor een (non) alcoholisch
drankje; de koffie of thee krijgen jullie van de buurtvereniging zonder
muntje(s). Komt allen

 

 

 

_________________________________________________________________________________