Krachtig in buurt en recreatie

Ereleden

Op deze pagina zetten wij bijzondere leden in het zonnetje, de zogeheten ” Ereleden”

 

Uit de statuten van de Buurvereniging:

Artikel 4 punt 3:

Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de Vereniging als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2022 nam Hans van Dijk afscheid als bestuurslid.

Onze voorzitter Edith richtte het woord tot Hans:

Namens het bestuur en de vrijwilligers wil ik je heel hartelijk danken voor alles wat je voor de Buurtvereniging hebt gedaan.

Niet alleen zat je 8 jaar in het bestuur, daarvoor en tijdens die periode was je ook:

bar-vrijwilliger, klus-vrijwilliger, IT-vrijwilliger, schoonmaak-vrijwilliger, boodschappen-doen-vrijwilliger,

meedenk-vrijwilliger, BBQ-vrijwilliger, sjouw-vrijwilliger, bouw-vrijwilliger, vergader-vrijwilliger, bruiloften-

feesten-partijen-vrijwilliger en nog veeeeel meer……

Jouw inzet was ongekend en gelukkig kunnen wij, als overige vrijwilligers nog steeds een beroep op je doen en hopen

we nog heel lang samen te kunnen werken.